Ahad, 28 Oktober 2012

Kata Nama Am

Kata Nama Am ialah kata yang digunakan untuk menjelaskan nama sesuatu yang bernyawa seperti manusia, haiwan, dan sesutu yang tidak bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan, tempat , benda, dan sebagainya.

Rabu, 17 Oktober 2012

Kata Majmuk


Kata Majmuk

Kata Majmuk ialah dua atau lebih kata dasar yang digabungkan untuk mmembentuk satu perkataan baharu.

Jumaat, 12 Oktober 2012

Kata Kerja


Kata Kerja

Kata kerja digunakan untuk menerangkan sesuatu perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan.


Rabu, 10 Oktober 2012

Penjodoh Bilangan


Penjodoh Bilangan

  • Berfungsi menerangkan aspek bilangan sesuatu benda, tempat, perkara dan masa. 
  • Terletak di antara kata bilangan dengan kata nama dalam suatu frasa nama. 
  • Digunakan di hadapan kata nama bagi menguatkan lagi aspek bilangan. 
  • Lazimnya, kata bilangan berpasangan dengan penjodoh bilangan untuk menerangkan kata nama. 

Selasa, 9 Oktober 2012


KATA BILANGAN

Kata Bilangan digunakan untuk menghitung sesuatu dalam bentuk kuantiti atau digunakan untuk menyatakan jumlah suatu kata nama.